Barpeta

চোৰৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগ'ল সত্ৰ! বৰপেটাৰ সৰভোগৰ মইনবড়ী সত্ৰত চোৰৰ তাণ্ডৱ। সৰভোগৰ ২৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত অৱস্থিত সত্ৰখনত নিশা চোৰে তাণ্ডৱ চলায়। সত্ৰৰ চাৰিবেৰৰ পকী বেৰ বগাই প্ৰৱেশ কৰে মূল কীৰ্ত্তন ঘৰত।

satra